Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

ZZO HNK jedna je od mnogih institucija sa kojima smo tokom godina ostvarili saradnju i pružili im usluge obuke iz oblasti komunikacija. Ova saradnja je konkretno obuhvaćala organiziranje i implementaciju trodnevnog treninga za trenere iz oblasti strateških komunikacija. Obuka se odnosila na pripremu prilagođenog plana i programa o komunikaciji, a realizovala se tokom novembra 2021. godine.