Westminster Foundation for Democracy (WFD)

Westminster fondacija za demokratiju je vodeća britanska fondacija za podršku stvaranju funkcionalne demokratije. Saradnja je obuhvaćala pružanje PR podrške, odnosno koordinaciju odnosa sa medijima, pružanje podrške u razvoju medijskih saopštenja te pripreme izvještaja za novinare, za događaj "Presenting the Study on Air pollution" koji je organizovan u maju 2021. godine.