Za naše klijente u oblasti strateškog komuniciranja razvijamo komunikacijsku strategiju koja sadrži definisanje ciljeva, analizu javnosti, jasno definisane poruke i kanale, komunikacijski plan aktivnosti, ali i plan monitoringa i evaluacije.

Proces razvijanja komunikacijske strategije počinje sa komunikacijskom revizijom, a završava sa operativnom komunikacijskom strategijom i listom konkretnih aktivnosti koje klijenti trebaju poduzeti kako bi ispunili svoje ciljeve.

U oblasti komunikacijskog menadžmenta, za klijente razvijamo interne procese i procedure upravljanja komunikacijskim sistemom i procesom, u cilju unapređenja odnosa klijenata sa ključnim javnostima.

Krizne komunikacije su zasebna oblast, u okviru koje nudimo strategije, principe, metode i tehnike planiranja, i upravljanja komunikacijom u kriznim situacijama.

Odnosi s javnošću su mnogo više od samih odnosa s medijima. Klijentima pomažemo u sljedećim oblastima:

  • Organizacija događaja
  • Odnosi s medijima
  • Odnosi s zaposlenicima
  • Odnosi s kupcima i potrošačima
  • Odnosi s vladinim i nevladinim organizacijama
  • Kreiranje sadržaja za digitalne komunikacijske kanale
  • Priprema publikacija
  • Tim building

Prateći potrebe naših klijenata nudimo usluge i u oblasti digitalnog marketinga, od kreiranja i upravljanja digitalnim kanalima, do kreiranja online komunikacijske strategije i specifičnih kampanja.

Naše usluge grafičkog dizajna pomažu našim klijentima da kreiraju vizuelni identitet i plasiraju konzistentne vizuelne poruke.

Savremena komunikacija je postala nezamisliva bez video priča zbog čega smo hrabro zakoračili i u svijet video produkcije.

Edukacije i obuke

Naše obuke obuhvataju spektar disciplina i najboljih praksi. Dizajnirane su tako da se međusobno isprepliću ali i da vas usmjeravaju i savjetuju kako dalje! Otvorene su za sve vas, a mi smo ti koji smo spremni da vas uvijek saslušamo. Naše obuke organizujemo kod nas, ali i kod vas. Polaznici naših obuka će saznati o najboljim praksama u strategiji komunikacije, komunikacijskim kampanjama, odnosima s medijima, internoj komunikaciji, kriznoj komunikaciji, digitalnim medijima i upravljanju komunikacijama, kroz razvoj svojih vještina i za tradicionalne i za digitalne medije. Više informacija u našem katalogu – Katalog.