Urban Life d.o.o.

Urban Life je restoran koji se nalazi u Sarajevu i čiji vlasnici su odlučili da nam poklone povjerenje od samog početka svog rada.

Saradnja sa Urban Life d.o.o. obuhvata pružanje usluga digitalnog marketinga i odnosa sa javnošću koja je započela u novembru 2021. godine traje do danas.