UNDP – ILO (International Labour Organisation) – Međunarodna organizacija rada

Međunarodna organizacija rada agencija je UN-a koja postavlja međunarodne standarde rada, promoviše prava na rad i podstiče jednake mogućnosti za zapošljavanje.

Saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada realizovali smo tokom novembra 2021. godine i odnosila se na usluge video transkripcije, prevoda i titlovanja videa.