Trag fondacija

Trag fondacija vjeruje u želju i sposobnost građana i građanki da budu inicijatori pozitivnih promjena u svojim zajednicama. Sa ovom misijom Trag fondacija nas je angažovala kako bi realizovala javni poziv za formiranje lokalnih fondacija na području Bosne i Hercegovine.

Naš angažman u periodu novembar 2020. – januar 2021. godine obuhvatio je kreiranje i implementaciju promotivne kampanje za program "Fondacija našeg kraja - Zajednica se pita" u trajanju od tri mjeseca. Konkretne usluge koje smo pružili su: kreiranje i realizacija promotivne kampanje, odnosno razvoj i adaptaciju svih elemenata kampanje i njihovu implementaciju u BiH. Promocija je obuhvatila organizaciju gostovanja predstavnika Trag fondacije na TV i radio stanicama, distribuciju saopštenja za javnost, najava za medije i tekstova medijima, pisanje i distribuciju newslettera, održavanje online sesija, objave i oglašavanje na digitalnim kanalima, promociju na online portalima, te saradnju sa odabranim influenserima.

Potvrda da je Trag fondacija bila zadovoljna našom uslugom jeste nastavak saradnje koja se realizovala u periodu avgust - oktobar 2021. godine. U ovom periodu smo bili zaduženi za produkciju, snimanje i post-produkciju pet promotivnih videa.