Sanela Tunović-Bećirović

Iskusan komunikator sa preko 20 godina iskustva u oblasti komunikacija, odnosa javnošću, novinarstvu, društvenim medjima, razvoju medija, marketinga i media monitoringa. Iskustvo je stekla na rukovodećim pozicijama u oblasti komunikacija u nekoliko međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, i to u Misiji OSCE-a u BiH, Međunarodnoj komisija za nestale osobe za bivšu Jugoslaviju (ICMP), Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Uredu visokog predstavnika (OHR). Kao voditelj odjela za odnose sa javnošću u industriji FMCG stekla je i iskustvo u realnom sektoru. Također, radila je na brojnim projektima finansiranim od strane EU i USAID, na regionalnom nivou, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Albaniju i Tursku. Uža specijalnost je područje razvoja komunikacijskih strategija, planiranje i implementacija medijskih/PR kampanja, pomoć pri odabiru i korištenju efikasnih komunikacijskih kanala, razvijanje i primjena inovativnih komunikacijskih alata. Posjeduje bogato iskustvo kao trener u oblasti komunikacija. . Autor je “Vodič za medije za model sudove” (2006.); “Priručnik za odnose sa medijima za model tužilaštva” (2010.); “Odnosi s medijima za organizacije civilnog društva – vodič” (2013.). Svoje formalno obrazovanje stekla je na Fakultetu za poslovni menadžment Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, kao i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, odsjek Odnosi s javnošću. Trenutno je doktorandica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Od 2009. godine je vlasnica i direktorica „Rent a PR Consulting“ agencije za komunikacije i odnose sa javnošću.

 

 

Jesenka Hadžajlija, mr. sci.

Diplomirala je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu 2001. godine, a zvanje magistra političkih nauka u oblasti diplomatije je stekla na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Certificirana je predavačica Direkcije za evropske integracije BiH i Agencije za državnu službu BiH u oblastima strateških komunikacija, vještina izvještavanja i komuniciranja u procesu evropskih integracija. Uspješno je rukovodila Grupom za promociju evropskih integracija pri Direkciji za evropske integracije više od jedanaest godina te bila jedan od komunikacijskih stručnjaka „pionira“ uvođenja proaktivne transparentnosti u rad institucija u BiH i zagovaranja otvorenosti institucija i podataka. Prije ovog angažmana, iskustvo je stekla radom i u međunarodnim misijama i organizacijama - Ambasada Malezije u BiH, Evropska uprava nad Mostarom (EUAM) te povremenim angažmanom u OSCE-u. Kontinuirano se usavršavala u oblasti komunikacija te je i polaznik devete generacije Londonske škole odnosa s javnošću (LSPR) kao i brojnih obuka iz oblasti odnosa s javnošću, komunikacija, diplomatije i javne diplomatije u zemlji i inostranstvu. Od 2018. godine je vanjska saradnica „Rent a PR Consulting“ agencije za komunikacije i odnose sa javnošću. Angažovana je i kao konsultant za komunikacije na projektima koje finansira EU u Bosni i Hercegovini.

 

 

Bisera Hašimbegović, mr.sci.

Bisera je svoja prva radna iskustva stekla kao novinar, a danas je prepoznatljivo lice BIHAMK-a sa preko 20 godina iskustva u odnosima s javnošću. Posebno se specijalizirala u oblastima odnosa s medijima, savjetovanju pri odabiru i korištenju komunikacijskih kanala, te razvijanja odnosa ciljnim javnostima. Zvanje magistra komunikologije Bisera je stekla na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Iako BIHAMK ostaje Biserina matična kuća, našem timu se pridružuje kao vanjski saradnik agencije i konsultant, kako bi podijelila svoje znanje i iskustvo u radu sa našim klijentima.

 

 

Amela Šuman, mr. sci.

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001. godine, a zvanje magistra ekonomskih nauka u oblasti marketinga stekla 2009. godine na istom fakultetu. Učestvovala na brojnim seminarima i edukacijama iz oblasti marketinga, menadžmenta i poslovnih vještina, te je uspješno završila i program “Upravljanje reputacijom” u organizaciji Reputation Institute iz Boston, SAD. Više od 15 godina praktičnog iskustva u oblasti marketinga i razvoja poslovanja, od kojih je tri godine provela na poziciji direktora za Strateški marketing, te dvije godine na poziciji Rukovodioca za CRM u kompaniji Bosnalijek. Također, iskustvo je stekla i u kompaniji Saniteks, koja djeluje u okviru Prevent grupacije, gdje je bila na poziciji marketing menadžera te menadžera za nabavu. Učestvovala u kreiranju i realizaciji projekata u području uspostavljanja poslovnih procesa, brandiranja i promocije proizvoda, korporativnog brandiranja i promocije. Posebno specijalizirana u području strateške uloge marketinga i korporativnog identiteta. Od 2017. godine je izvršna direktorica „Rent a PR Consulting“ agencije za komunikacije i odnose sa javnošću.