Regional Environmental Center – kancelarija u BiH

Regional Environmental Center je međunarodna organizacija sa misijom da pomogne u rješavanju problema životne sredine.

Naša saradnja sa ovom organizacijom realizovala se u sklopu projekta “ELAN – Environmental Lobbying and Advocacy CSO Network” i to u više faza (febuar 2018., april 2018., maj 2018., februar 2019.). Pružili smo usluge moderiranja i PR podrške na samom početku realizacije projekta, na Kick-off događaju, te smo kreirali i realizovali obuke iz oblasti komunikacije.