Regional Cooperation Council Secretariat - Vijeće za regionalnu saradnju

Vijeće za regionalnu saradnju promovira uzajamnu saradnju i evropske i euroatlantske integracije Jugoistočne Evrope sa ciljem podsticanja razvoja u regiji u korist njenih građana.

Usluge koje je naša agencija pružila Vijeću za regionalnu saradnju su organizacija i realizacija obuke iz oblasti video montaže. Obuci su prisustvovali zaposleni RCC-a koji u sklopu svojih redovnih aktivnosti realizuju pripremu i objavljivanje informacija u svim formatima, pa tako i u video formatu, na društvenim medijima.