Regional Cooperation Council – Integrative Internal Security Governance (IISG) in the Western Balkan

IISG (Integrative Internal Security Governance – Integrativno upravljanje unutrašnjom sigurnošću) je koordinaciona platforma koja okuplja partnere sa Zapadnog Balkana. IISG je novi pristup izgradnji kapaciteta i reformi upravljanja unutrašnjom bezbjednošću uveden u regionu Zapadnog Balkana. IISG djeluje i okviru Regional Cooperation Council.

Saradnja sa IISG obuhvatila je razvoj trogodišnjeg komunikacijske strategija i akcijskog plana, a realizovala se u periodu od decembra 2020. do februara 2021. godine. Tokom 2022. godine angažovani smo na pripremi raznog promotivnog materijala i kao podrška u pripremi godišnjeg izvještaja.