O nama

Rent a PR Consulting je specijalizirana agencija za strateške komunikacije, upravljanje komunikacijama i savjetovanje. Razvijamo strategije i kreiramo integrisana rješenja koja pomažu da naši klijenti kvalitetnije i lakše komuniciraju, ispričaju svoju priču kako bi je drugi razumjeli, razviju vještinu komuniciranja, te razumiju svoje javnosti i ostvare uspjeh.

Naša prednost

Prednosti agencije Rent a PR Consulting su veliko praktično iskustvo i stručnost članova tima, profesionalan i neposredan pristup u radu s klijentima, što nam omogućava stvaranje dugotrajnih poslovnih odnosa, bez obzira da li se radi o tek osnovanoj firmi koja po prvi put lansira proizvod na tržište, velikoj međunarodnoj kompaniji, organizaciji civilnog društva ili instituciji vlasti.

Proces savjetovanja je prilagođen svakom klijentu i njegovim specifičnim potrebama.

Naš tim

Sanela Tunović-Bećirović

Iskusan komunikator sa preko 20 godina iskustva u oblasti komunikacija, odnosa s javnošću, novinarstva, društvenih medija, razvoja medija, marketinga i media monitoringa. Uža specijalnost je područje razvoja komunikacijskih strategija, planiranje i implementacija medijskih/PR kampanja, savjetovanje pri odabiru i korištenju efikasnih komunikacijskih kanala, razvijanje i primjena inovativnih komunikacijskih alata. Posjeduje bogato iskustvo kao trener u oblasti komunikacija, certificirana je predavačica Agencije za državnu službu FBiH u oblasti strateških komunikacija. Od 2009. godine vlasnica i direktorica „Rent a PR Consulting“ agencije za strateške komunikacije i odnose sa javnošću.

Amela Šuman, mr. sci.

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001. godine, a zvanje magistra ekonomskih nauka u oblasti marketinga stekla 2009. godine na istom fakultetu. Učestvovala na brojnim seminarima i edukacijama iz oblasti marketinga, menadžmenta i poslovnih vještina, te je uspješno završila i program “Upravljanje reputacijom” u organizaciji Reputation Institute iz Boston, SAD. Više od 15 godina praktičnog iskustva u oblasti marketinga i razvoja poslovanja.

Jesenka Hadžajlija, mr. sci.

Diplomirala je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu 2001. godine, a zvanje magistra političkih nauka u oblasti diplomatije je stekla na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Certificirana je predavačica Direkcije za evropske integracije BiH i Agencije za državnu službu BiH i FBiH u oblastima strateških komunikacija, vještina izvještavanja i komuniciranja u procesu evropskih integracija. Sa praktičnim iskustvom dužim od 15 godina, svrstava se u red komunikacijskih stručnjaka „pionira“ uvođenja proaktivne transparentnosti u rad institucija u BiH i zagovaranja otvorenosti institucija i podataka.

Samir Leskovac, M.A.  

Diplomirao je na odsjeku vizuelne umjetnosti Internacionalnog Univerziteta Sarajevo 2017. godine, na istom fakultetu Samir je zvanje magistra vizuelnih umjetnosti i dizajna vizuelnih komunikacija u aspektu gaming-a, stekao 2020. godine. Svoju specijalizaciju usmjerava u domenu razvijanja vizuelnog identiteta za klijente, ali i kao animator i video dizajner. Posjeduje više od šest godina radnog iskustva u različitim oblastima grafičkog dizajna, video-montaže i animacija.

Bisera Hašimbegović, mr.sci.

Bisera je svoja prva radna iskustva stekla kao novinar, a danas je prepoznatljivo lice BIHAMK-a sa preko 20 godina iskustva u odnosima s javnošću. Posebno se specijalizirala u oblastima odnosa s medijima, savjetovanju pri odabiru i korištenju komunikacijskih kanala, te razvijanja odnosa ciljnim javnostima. Zvanje magistra komunikologije Bisera je stekla na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Iako BIHAMK ostaje Biserina matična kuća, našem timu se pridružuje kao vanjski saradnik agencije i konsultant, kako bi podijelila svoje znanje i iskustvo u radu sa našim klijentima.

Mak Kapetanović

Mak je stručnjak za komunikacije, kako s prirodnim afinitetom, tako i sa bogatim iskustvom u području strateških i interkulturnih komunikacija, posebno u okviru kreativnih industrija i vladinog sektora. Razvio je vještine upravljanja događajima i medijskom produkcijom, a iskustvo u diplomatskom sektoru pružilo mu je niz kompetencija koje mu omogućavaju da upravlja najosjetljivijim komunikacijskim i PR procesima. Mak je obavljao dužnosti atašea za kulturu u Ambasadi Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, pored poslova službenika za komunikacije i javne diplomatije. Iskustvo kao filmski i video producent Mak je stekao tijekom svog rada za Look Ahead Productions, Volya Films i HUMA Humanitarna medijska agencija. Nadalje, svoje iskustvo proširio je ulogom izvršnog direktora i šefa marketinga na Filmskom festivalu Eastern Neighbours Film Festival u Den Hagu. Iskustvo koje Mak ima kao trener i predavač razvijalo se pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Holandije. Brojni klijenti Maka preporučuju kao trenera posebno zbog njegovih međuljudskih vještina i sposobnosti prenošenja znanja.