Millennium Partners Consulting

Saradnja sa Millennium Partners Consulting odnosila se na realizaciju događaja "USAID/BiH E-Government Activity" i "USAID/BiH E-Government Activity – Kick-off event" u trajanju od decembra 2020. do juna 2021. godine. Angažman je uključivao analizu, kreiranje koncepta i prijedloga specifičnih mjera za podizanje svijesti javnosti, kao i pripremu i pružanje logističke i tehničke podrške za realizaciju početnog događaja projekta, uključujući i razvoj relevantnog PR materijala.