International Foundation for Electoral Systems (IFES) - Međunarodna fondacija za izborne sisteme

Međunarodna fondacija za izborne sisteme (IFES) je međunarodna, neprofitna organizacija koja pruža pomoć i podršku slobodnim i demokratskim izborima.

Saradnja sa ovim klijentom podrazumijevala je pružanje tehničke podrške za online event i konferenciju "2020 Local elections - challenges and lessons learned", koja je održana u decembru 2021. godine.