German Development Cooperation (GIZ) – Ured u Sarajevu

GIZ je organizacija koje djeluje širom svijeta u sklopu međunarodne saradnje s ciljem održivog razvoja, te koja nudi perspektivna rešenja za politički, ekonomski, ekološki i socijalni razvoj u globalnom svijetu, te daje podršku reformama.

Saradnja sa GIZ uredom u Sarajevu obuhvatala je komunikacijsku podršku projektu “Program jačanja javnih institucija u BiH“, a realizovala se tokom oktobra 2019. godine. Naš angažman se ogledao u pružanju podrške organizaciji konferencije, kreiranju vizuelnog identiteta konferencije, pripremanju agende, pružanju tehničke i logističke podrške, koordinaciji i implementaciji događaja, kreiranju, dizajniranju i štampanju materijala (agenda, brošura, promotivni materijal), pripremanju kampanje za društvene mreže, kao i fotografisanju na konferenciji.