GAP Institute Kosovo

GAP Institut za napredne studije je Think Tank osnovan oktobra 2007. godine na Kosovu. Od svog osnivanja GAP je bio direktno uključen u mnoge vladine radne grupe za izradu javnih politika.

Angažman je trajao od marta do juna 2020. godine i uključivao je reviziju aktuelnih komunikacijskih standarda i praksi, razvijanje strategije koje je obuhvatila razvoj ciljeva, definisanje ciljne publike, kreiranje prijedloga implementacije kao i evaluaciju komunikacije, ali i kreiranje Priručnika za odnose sa medijima i Priručnika o digitalnim medijima. Saradnja sa GAP Institute Kosovo je obuhvatila razvoj integrisanih rješenja komunikacijske strategije i Priručnika za odnose sa medijima, koji su omogućili kvalitetnu i efikasnu komunikaciju GAP Instituta.