FCG SIPU International

Saradnja sa FCG SIPU International je realizovana u sklopu projekta "The Technical Assistance for Civil Society Organisations (TACSO)". Usluge koje smo im pružili u periodu od novembra 2013. do novembra 2017. godine su uključivale promociju projekta, kreiranje komunikacijske strategije i knjige grafičkih standarda, izradu web stranica (regionalne i osam nacionalnih web stranica www.tacso.org), pisanje i uređivanje promotivnog materijala; razvoj alata za e-učenje, provođenje PR i komunikacijskih obuka u zemljama IPA regiona, konceptualizacija regionalne baze podataka, istraživanja fokus grupa i brendiranja, kao i organiziranje live web streaminga i internacionalnih i regionalnih konferencija.