Centar za promociju civilnog društva (CPCD)

CPCD je nezavisna, stabilna i visoko profesionalna organizacija koja pruža kvalitetne programe i usluge za podršku razvoju civilnog društva, sarađuje sa brojnim partnerima u BiH i regionu i predstavlja bitan faktor u borbi za bolji život građana BiH.

Naš angažman se odnosio na kreiranje komunikacijske i marketinške strategije za Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP).  Saradnja je trajala od decembra 2019. do januara 2020. godine.