UNDP BiH – projekat “Women in election” – “Žene na izborima”

Projekat „Žene na izborima u BiH“ finansirala je Vlada Švedske, a realizovao UNDP BiH, uz podršku UN Women BiH i u partnerstvu sa institucijama u BiH. Cilj projekta bilo je jačanje ženskog liderstva i povećanje njihove uključenosti u politiku.  Naš angažman se realizovao u dvije faze: I faza je trajala od aprila do juna 2021. godine, tokom kojeg […]

Opširnije/More

Fondacija „Krug života Kruščica“

Fondacija Krug života Kruščica je nevladina organizacija osnovana početkom 2022. godine, i posvećena je zaštiti prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini u svim aspektima životne sredine (voda, zrak, tlo, šume). Cilj ove Fondacije je afirmacija ekoloških standarda i zelene politike koja će doprinijeti ostvarivanju društveno-korisnih ciljeva u oblasti zaštite životne sredine. Ponosni smo što smo […]

Opširnije/More

Psihologija i komunikacija

Psihologija i komunikacija – na prvi pogled možda i nemaju puno zajedničkih tačaka, ali ako bismo dozvolili sebi da zaronimo ispod površnosti ovih naučnih i praktičnih disciplina, uočili bismo da se radi o usko povezanim tematikama. Komunikacija je, prije svega, interakcija između ljudi, a istovremen je i neizostavan dio psihologije. Odnos psihologije i komunikacije bio […]

Opširnije/More