Psihologija i komunikacija

Psihologija i komunikacija – na prvi pogled možda i nemaju puno zajedničkih tačaka, ali ako bismo dozvolili sebi da zaronimo ispod površnosti ovih naučnih i praktičnih disciplina, uočili bismo da se radi o usko povezanim tematikama. Komunikacija je, prije svega, interakcija između ljudi, a istovremen je i neizostavan dio psihologije. Odnos psihologije i komunikacije bio […]

Opširnije/More