Albany Associates International Ltd

Saradnja sa Albany Associates International Ltd se realizovala kroz projekat “Covid 19 and Reform Agenda Communication Support” koji je realizovan kroz Technical Assistance Facility – Western Balkans (TAF-WB). Cilj projekta bio je pružanje podrške institucijama u BiH tokom kreiranja i implementacije njihovih komunikacijskih aktivnosti u vezi sa pandemijom Covid-19 i vladinoj društveno-ekonomskoj reformi, s naglaskom na jačanje komunikacijskih kapaciteta i usluga u BiH.

Angažman je uključivao koordinaciju komunikatora na svim nivoima vlasti u BiH, podršku u kreiranju komunikacijskih strategija kao odgovor na krizu, podršku u kreiranju komunikacijskih poruka, pružanje podrške u odnosima sa novinarima, te koordinaciju i podršku u kreiranju kvalitetnih odnosa sa međunarodnom zajednicom. Projekat je trajao od juna 2020.  do marta 2021. godine.