Agencija za poštanski promet BiH

Saradnja sa Agencijom za poštanski promet BiH odnosila se na organiziranje i razvoj obuke, održane u avgustu 2020. godine, koja je uključivala pripremu prilagođenog plana i programa o javnom govoru i komunikaciji. Obuka je održana sa malom grupom polaznika, što je omogućilo visoku razinu interakcije, kao i analize prakse i studija slučaja.