UNDP BiH – projekat “Women in election” – “Žene na izborima”

Projekat „Žene na izborima u BiH“ finansirala je Vlada Švedske, a realizovao UNDP BiH, uz podršku UN Women BiH i u partnerstvu sa institucijama u BiH. Cilj projekta bilo je jačanje ženskog liderstva i povećanje njihove uključenosti u politiku. 

Naš angažman se realizovao u dvije faze:

  • I faza je trajala od aprila do juna 2021. godine, tokom kojeg smo pružili usluge:
    • Kreiranje plana i programa obuke, produkcija video i audio prezentacija, razvoj skripti sa tehnikama za online učenje, procjenu znanja polaznika nakon obuke
  • II faza je trajala od decembra 2021. do februara 2022. godine, tokom kojeg smo pružili usluge:
    • Kreiranja i implementacije komunikacijskog plana (koji uključuje social media plan i plan online oglašavanja), pisanje i objava priča, produkcija videa, organizaciju i podršku u realizaciji medijskog praćenja aktivnosti, uključujući podršku tokom održavanja konferencije “Susret liderki za razvoj” krajem 2022. godine.