Fondacija „Krug života Kruščica“

Fondacija Krug života Kruščica je nevladina organizacija osnovana početkom 2022. godine, i posvećena je zaštiti prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini u svim aspektima životne sredine (voda, zrak, tlo, šume). Cilj ove Fondacije je afirmacija ekoloških standarda i zelene politike koja će doprinijeti ostvarivanju društveno-korisnih ciljeva u oblasti zaštite životne sredine.

Ponosni smo što smo baš mi imali priliku kreirati vizuelni identitet, logo i knjigu grafičkih standarda za ovu Fondaciju, kao i razviti web stranicu i pokrenuti profile na društvenim mrežama.