Pet razloga zašto smo drugačiji od drugih

„Svi smo isti, ali i različiti“.

Sigurno ste mnogo puta čuli ovaj izraz, ali da li ste se zapitali šta tačno znači? Da li svi, ali zaista svi, pa i u polju komunikacija možemo biti isti ili smo zaista različiti?!

Nama u agenciji Rent a PR vrlo je važno da budemo drugačiji jer je to ono što nas čini jedinstvenim, obogaćuje naše umijeće komuniciranja i naš svijet komunikacija i življenja čini boljim.  Zato smo ovaj put odlučili da s vama podijelimo naše različitosti, one razloge koji nas čine #YOUnique, jer mislimo i vjerujemo da je to jedini i pravi put uspjeha.

Pa da krenemo:

  1. #znanjeanezvanje

Godine našeg iskustva i zrelosti, tokom kojih smo sticali znanja, formirali stavove i mišljenja, naučile su nas da je svaki životni trenutak dragocjen i da uvijek treba koristiti priliku i učiti kako komunicirati ili kako usavršiti svoju komunikaciju! Naučili smo da nije sramota reći „ne znam“ jer priznavanjem neznanja već ste na pola puta sticanja novog znanja. A samo konstantno i kontinuirano sticanje novih znanja garancija je uspjeha i pobjede i nema tog zvanja koje može zamijeniti nečije neznanje! Jer važno je znanje a ne zvanje!

  1. #vašeanenašepotrebe

Naše osnovne vrijednosti su poštovanje, profesionalnost i integritet, i one čine temelj našeg svakodnevnog djelovanja, ali i odnosa koje kreiramo. Upravo ove vrijednosti omogućavaju nam da se fokusiramo na zahtjeve i potrebe naših klijenata. Dosadašnje djelovanje naše agencije bilo je bazirano na ovim jasno definisanim i konkretno utvrđenim potrebama i zahtjevima klijenata. Vjerujemo da naše trajanje pokazuje kako smo uspjeli ispravno razumjeti šta im je potrebno. Mi smo ti koji svoje dugogodišnje iskustvo mjerimo time koliko smo pomogli pojedincima, grupacijama i društvu općenito da pokažu i dokažu da vrijede. Mi smo vaši čuvari, a svi zaslužuju čuvara.

  1. #komuniciranjeanePR

Mnogi u našem okruženju vole biti u trendu, pa umjesto „komunikacija“ koriste „PR“ – poznatu englesku skraćenicu koja je prirasla srcu svima, posebno na našim prostorima. No, kada nas prvi put sretnete odmah ćemo vas upozoriti da se mi bavimo komunikacijama jer je to zaista tako. Mi smatramo da su odnosi s javnošću ili PR u službi komunikacija i da se definitivno između ova dva pojma ne može i ne smije staviti znak jednakosti.

  1. #vašaaliinašareputacija

Vjerujemo da se reputacija, kao i sve ostalo bitno u životu – prijateljstvo, ljubav, sreća – ne može kupiti. Stoga očuvanje reputacije i ugleda klijenata naša je prvenstvena zadaća, i naš tim je tu da se brine o tome da vas, ali i nas, prati dobar i pozitivan glas.

  1. #gradimosvojeanetuđesnove

I na kraju, mi svoj posao volimo, radimo ga sa strašću, ljubavlju i znanjem i samo tako znamo i umijemo. Osmijeh nas diže iz pepela, s osmijehom živimo i pobjeđujemo. Najbolje u svemu tome jeste što ustvari mi gradimo i živimo svoje, a ne tuđe snove.

Ponosni smo jer smo zaista  „YOUnique“, isti, ali i različiti jer mi smo Rent a PR tim!